DG AKADEMİK’İN YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI


• Her türlü yolsuzluk ve rüşvet, örgütün kesinlikle karşı çıktığı bir konudur ve herhangi bir üye tarafından böyle bir kesinti görüldüğünde örgütle ilişkisi derhal kesilir.
• DG Akademik Spor Kulübü Derneği'nde tüm kararlar Yönetim Kurulu tarafından alınmakta olup, özellikle ahlaki, etik ve rüşvet başta olmak üzere aykırı davranışlara izin verilmemektedir.
• Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarındadır.
• İç Komite'nin etik, güvenilir, yasal ve kontrollü bir çalışma ortamının oluşturulması için Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunması,
• Yönetim, Yönetim Kurulu ilkelerine uygun olarak riskleri değerlendirmek ve gerekli kontrol mekanizmalarını kurmakla yükümlüdür,
• Muhasebe ve Hukuk Departmanı, görevleri kapsamında işlemlerin güvenli ve yasal mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirmekle yükümlüdür,
• Politika, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda raporlama, inceleme ve yaptırım mekanizmaları belirlenmeli ve çalıştırılmalıdır.
• Yönetim Kurulu'nun yerleşik politikalarına uyumu sağlamaktan tüm çalışanlar sorumludur.

English 

ANTI-CORRUPTION POLICY OF DG AKADEMİK

• Any kind of corruption or bribery is an issue that the organisation is strictly opposed to and whenever such an interruption is seen by any member, the relation with organisation is terminated immediately.
• All decisions are taken by Board of Directors in DG Akademik Sport Club Association and no contrariwise action especially morally, ethically or bribery actions are allowed.
• Implementation and updating of the Anti-Corruption Policy is in the responsibility and duties of the Board of Directors.
• The Internal Committee is required to advice the Board of Directors for establishing an ethical, reliable, legal and controlled working environment,
• Management is required to evaluate risks and establish the necessary control mechanisms in compliance with the principles of Board of Directors,
• Accounting and Legal Department is required to evaluate whether operations are carried out safely and in compliance with legal regulations within the scope of their duties,
• In case policies, rules and regulations are not complied with, report, review and sanction mechanisms must be determined and operated.
• All employees are responsible for ensuring compliance with established policies of the Board of Directors.

                Davut GÜNGÖR
DG Akademik Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı