“Fırsat Eşitliği” Projesi Temel Aşamaları

DG Akademik ve Asil İşitme Cihazları ortaklığı, Uğur Okulları Ardıçlı Kampüsü iş birliği, Dünya Tarihine geçen işitme engelli sporcumuz Çağla Nur UZUNDURUKAN ile birlikte yürüttüğümüz “Fırsat Eşitliği” Projesi çalışmaları kapsamında kulüplerde spor yapan çocuklarımıza ve ailelerine ÜCRETSİZ ölçüm ve testler yapılacaktır.

Özellikle sosyal yaşam içerisinde farkındalık oluşturmak, hayatın renklerine karşı toplumda bilinç oluşturmak ve özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşam içerisinde birçok alanda istihdam edilmesini sağlayacak çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.

Gerçekleştirilen projelerden edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile farklı dezavantajlı gruplarla da karma projeler yapılması hedeflenmektedir. Öncelikle işitme kaybı yaşayan ya da işitme engelli bireylerin kaliteli bir yaşam için ihtiyaç duydukları doğru teşhis, doğru tedavi ve doğru cihaz kullanımıyla birlikte spor ve sanat aracılığıyla toplumda faydalı, üretken bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Daha önce ulusal ve uluslararası yapmış olduğumuz projelerden birçok elit sporcu, sanatçı ve iş insanları topluma kazandırılmıştır. Bu projemizde de işitme engelli sporcumuz Çağla Nur UZUNDURUKAN’ın dünya tarihine geçecek başarılara imza atması ile yeni başarılı bireylerin topluma kazandırılmasında rol model olması sağlanacaktır. Böylelikle binlerce özel gereksinimli bireyin ve ailesinin farkındalığının oluşmasında katkısı büyük olacaktır.

“Fırsat Eşitliği” Projesinde

  • Genç nesillere hizmet veren sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, sanat merkezlerinde özel gereksinimli bireyler ile çalışmanın kısıtlı olması,
  • Özel gereksinimli bireylerin birçok alanda becerisini geliştirici çalışmaların sınırlı olması,
  • Karma eğitimde yapılan çalışmaların yetersiz olması,
  • Özel gereksinimli bireyler için gelişimlerine katkı sunacak yapılandırılmış eğitim programlarının yetersizliği,
  • İşaret dilini bilen ya da işitme engelli olan bireylerin birçok alanda başarılı işler çıkarabileceğine inancın oluşmaması,
  • Özel gereksinimli bireylerin hem kendi alanlarında hem de topluma kazandıracağı projeler için sunulan imkanların yetersiz kalması,
  • Özel gereksinimli bireylerin sosyal medya, web siteleri vb. uygulamalarda engellilik durumlarının göz önüne alınmaması,
  • Toplumda engelli duyarlılığının eksik olması, engelli duyarlılığı olanlarda ise daha çok acıma duygusu kaynaklı koruma, kollama ve yardım anlayışı hakim olması,
  • Özel gereksinimli bireylerin birçok alanda aktif katılımlarına, çalışma olanaklarına ve birçok alanda yönetim kademesinde bulunabilecek yetilere sahip olmasına karşın üst düzey yerlerde çalışma fırsatı bulamaması hususları dikkate alınarak faaliyetler oluşturulacaktır.

Bu bağlamda, işitme engelli kız çocuklarının toplumsal hayata katılımı erkek çocuklarına kıyasla daha az olduğu bilinmektedir. Aileler işitme engelli çocuklarını duymamalarından kaynaklı başlarına gelebilecek kazalar ve kötü niyetli kişilerden korumak amaçlarıyla sosyal hayata dahil etmekte ve cesaretlendirmekte tereddüt etmektedir. DG Akademik Spor Kulübü olarak yürüttüğümüz projemizde işitme kaybı yaşayan ya da işitme engeli olan bireylerin sosyal yaşama adaptasyonları, kendilerini doğru ifade edebilme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayarak ailelerimizin de bu alanda kaygılarının giderilmesine bir nebze destek olmayı amaçlamaktayız.

Asil İşitme uzman ekibi eşliğinde ve  Orhun DEMİREL Koordinatörlüğünde 5 Aralık Pazar Günü Saat 10:30 da DG Akademik Beylikdüzü şubesinde başlayacak testler için sporcularımız, aileleri ve yakınları katılabilecekler. 

Davut GÜNGÖR

Bir cevap yazın