Ülkemizde İlk Kez Uygulanan Bilimsel, Eğlenceli ve Geliştirici Yeni Nesil Eğitim Programı.
Temel Spor Beceri Eğitimleri:

 Eğlenceli ve gelişimsel program bütüncül bir yaklaşımla; gelişim çağındaki çocuğun sosyal, bilişsel, duygusal, motor beceri gelişimlerine, öz bakım becerilerinin gelişmesine, sorumluluk alma bilincinin oluşmasına, empati duygusunun gelişmesine, grup içerisinde kendisine yer edinme ve kendini konumlama becerisinin gelişmesine, liderlik vasıflarının gelişmesine, öz güven oluşumuna katkı sağlar.

Kazanımlar: Gelişim çağındaki çocuklarda öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri dikkate alınarak oluşturulmuş göstergeler basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru sıralanarak sarmal bir yapı içerisinde kazanımın gerçekleşmesine hizmet ederler. Göstergeler, kazanımların gözlenebilir hâlidir. Öğretmenler kazanım ile ilgili etkinlik oluştururken göstergeler yol gösterici olurlar. Bu durum, kapsayıcı nitelikte etkinliklerin yapılarak çocukların sahip olduğu kazanımların artmasına ve gelişimlerinin desteklenmesini sağlar.

Programımızın temelini; çocukların gelişim düzeyleri, gereksinimleri ve içinde yaşadıkları çevresel koşullar dikkate alınarak hazırlanmış hareket eğitimi, denge, kuvvet, koordinasyon, motor beceri gelişimine yönelik çalışmalar ve beceri gelişimine yönelik eğitimleri oluşturmaktadır. Farklı eğitim süreçleri oluşturularak onları bulundukları gelişim düzeyinden ulaşabilecekleri en üst aşamaya taşımak, sporun temelini oluşturan hareket ve becerileri kazanımlarına katkı sağlayarak deneyimsel başarabilme duygusunu yaşamaları bu programın en önemli hedeflerindendir.

Gelişim çağındaki çocukların sosyo-kültürel yapılarına bağlı olarak fiziksel ve kas gelişimleri farklılık göstermektedir.

Sürdürülebilir spor yaşamının tohumlarının atılacağı Temel Spor Beceri Eğitimlerinde, bilimin ışığı altında deneyimlerimiz ile çoklu branş becerilerinin gelişimine odaklanılarak geliştirilmiş çalışma programı ile çocuklarımız donamlı sporcular olarak yetişeceklerdir.