KVKK

AYDINLATMA METNİ

Biz, DG Akademik (“DGA”) olarak kişisel verilerin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel veriyi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan DGA’nın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak size ait işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz nelerdir?

Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği Verisi

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kayıt fotmunda bulunan bilgileriniz ve çocuklarımızın çalışmalardan çekilen video-foto görüntüleri Kullanılan kişisel verileriniz nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

DGA olarak kişisel verilerinizi,

 • İKulübümüzü ziyaretiniz sırasında gerçekleştirdiğiniz işlem hareketleriniz

vasıtasıyla dijital yollarla (KVKK’da otomatik olan yöntem şeklinde ifade edilmektedir) okulumuzla olan ilişkiniz kapsamında; kanunların zorunlu tutması sebebiyle toplamaktayız.

Elde edilen kişisel verileriniz neden kullanılıyor? DGA olarak yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;

İşlem güvenliği verisi ile belirtilen Sporcu kayıt formundaki bilgileriniz ve sporcumuzun çalışmalarda çekilen foto ve videoları 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca mevzuatta DGA’ca öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için işliyor ve bu amaç dışında asla kullanmıyoruz.

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 • ●  İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına,
 • ●  Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara,
 • ●  Taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
 • ●  Faaliyetlerimizin devamlılığı ve organizasyon gerekliliklerini sağlamak amacıyla hizmet aldığımız üçüncü kişi şirketlere ve iş ortaklarımıza

aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?
KVKK
, size ait kişisel veriler üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla;

 • ●  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • ●  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • ●  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun

kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

 • ●  Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı

üçüncü kişileri bilme,

 • ●  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların

düzeltilmesini isteme,

 • ●  Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve

bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok hak sağlamaktadır.

Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen hakları kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya

da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okudunuz.