Spor ve sanat eğitimlerinin çocukların sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimine birçok faydası olduğu kadar çocukların kendilerini keşfetmelerine, kendi becerilerine uygun çalışmalarda sürdürülebilir bir eğitim almalarına, öz bakım becerilerinin gelişmesine, öz güven ve empati duygusunun gelişmesine fayda sağlamaktadır.

        Yaşamın rutini olan okul ve ev yaşamının çocuklarda yarattığı yalnızlık duygusu sonucunda çocuklar boş kalan zamanlarını onlara hazırlanmış sanal bir yaşamın içinde telefon, tablet, bilgisayar gibi ortamında zaman geçirmelerine sebep olmaktadır. Aile bireylerinin yaşam mücadelesi, yoğun iş temposu ve aile bireylerinin sosyal yaşamının sürme çabalarının (haklı olarak) etkisi ile kendilerine sanal ortamlarda yeni dünya yaratan çocuklar hem akran ilişkilerinde hem de aile ilişkilerinde zorluklar yaşamaktadır.

Çocuklarda Spor ve Sanatın Kazanımları Nelerdir?

  1. Sosyal Gelişim: Spor ve sanat etkinlikleri, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Grup etkinliklerinde yer almak, takım çalışması yapmak ve başkalarıyla iletişim kurmak gibi becerileri öğrenirler. Bu etkinliklerde arkadaşlık kurma, iş birliği yapma, empati kurma ve liderlik gibi sosyal becerileri geliştirirler. Aynı zamanda çocuklar, takım sporları veya sanatsal faaliyetler aracılığıyla disiplin, saygı, kurallara uyma ve ekip ruhu gibi değerleri öğrenirler.
  2. Bilişsel Gelişim: Spor ve sanat etkinlikleri, çocukların bilişsel yeteneklerini geliştirmelerine sağlarken spor, çocukların problem çözme, strateji geliştirme ve karar verme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Örneğin, bir basketbol maçında takım arkadaşlarıyla iş birliği yaparak hedefe ulaşmak için stratejiler oluşturmayı öğrenirler. Sanat, çocukların yaratıcılık, hayal gücü ve becerilerini artırır. Müzik, görsel sanatlar, drama ve el sanatları gibi sanatsal etkinlikler, çocukların kendilerini özgürce ifade etmelerini ve düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar.

  1. Fiziksel Gelişim: Spor eğitimleri, çocukların ruhsal ve fiziksel sağlığını geliştirmelerini sağlar. Sürdürülebilir sportif çalışmalar, çocukların kaslarını güçlendirir, dayanıklılıklarını artırır, beceri gelişimlerini sağlar ve koordinasyonlarını geliştirirken, stresle baş edebilme, kazanma ve kaybetme duygusunu yönetebilme, başarıyı taktir etme, daha iyisi için çaba gösterme, kendisini akranlarıyla kıyaslama ve obezite gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etmelerine yardımcı olur ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının oluşmasına katkıda bulunur.
  2. Özgüven ve Özsaygı: Spor ve sanat etkinlikleri, çocukların özgüvenlerini ve özsaygılarını geliştirmelerine yardımcı olur. Başarı elde etmek, becerilerini geliştirmek ve kendi sınırlarını zorlamak, çocukların kendilerine olan güvenlerini artırır. Aynı zamanda sanat etkinlikleri, çocukların yaratıcılıklarını serbest bırakmalarına ve başkalarının takdirini kazanmalarını sağlayacak en önemli etkenlerden biridir.
  3. Stres Yönetimi: Spor ve sanat, çocukların stresle başa çıkmalarına yardımcı olur. Bu etkinlikler, çocukların enerjilerini pozitif bir şekilde yönlendirmelerini sağlar ve stresi azaltır.

                Çocuklar fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılandığında, bireyin topluma uyumu kolaylaşacaktır. Sosyal tatmini yaşayan birey mesleki yönden eğitilmek, toplumsal idealleri benimsemek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya hazır duruma gelir.

                Toplumsal yaşantının temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, ahlaki ve kültürel değerler olan: yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, temizlik, çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, duyarlı olma, adil olma, paylaşımcı olma gibi yeterliliklerinin artmasını sağlar.

Bu özellikler çocuklara önce kendini, sonra başkalarını tanıyabilme fırsatı yaratır.

                                                                                                                                                                                   Davut GÜNGÖR