Temel Spor Beceri

Anasayfa Şubelerimiz Temel Spor Beceri
https://www.temelsporbeceriegitimleri.com

Temel Spor Beceri

Yeterli hareket tepkileri kazandırmayı amaçlar Çocuğun fiziksel çevresi içinde kendini ve bedenini kullanma kapasitesinin farkına varmasını sağlamayı amaçlar Koordinatif ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlar Kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik gelişimini amaçlar Lokomotor, non-lokomotor, manipülatif becerileri gelişir.
https://www.temelsporbeceriegitimleri.com

TEMEL HAREKET EĞİTİMİ NEDİR?

● Kısaca hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir. ● Daha genel ve spesifik spor becerileri oluşturmak için gerekli yapı taşlarıdır. Koordinasyonu zayıfsa karmaşık becerileri yapamaz ● Temel becerilere hakim olmadan, çocuklar daha sonraki yaşamda daha karmaşık hareket kalıpları oluşturmak için birbirleriyle bağlantı kuramazlar. ● Bu temel beceriler lokomotor, non-lokomotor ve manipülatiftir. LOKOMOTOR BECERİLERİN GELİŞİMİNİ SAĞLAR!!! ● Lokomotor beceriler; bir noktadan bir noktaya gitmek için vücudun başvurduğu hareketlerdir. ● Örneğin; çocuğun koşu tekniğinde bir bozukluk var ise sporcu olduğu zaman bu bozukluk nedeni ile performansın gelişimi daha yavaş hatta sakatlıklara neden olabilir ● Büyük kas grupları kullanımı ve gelişimi sağlanır ● Yürüme, koşma, atlama, sıçrama, sekme, tırmanma, kayma, sürünme v.b NON-LOKOMOTOR BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİ SAĞLAR ● Non-lokomotor beceriler: bireyin bulunduğu zemin üzerinde dengesini yer çekimine karşı koruma yeteneğidir ● Örneğin; burada alınan sağlam alt yapı sporcu olduğu zaman alınan temas veya denge gerektiren işlerde sporcunun dengede kalmasını sakatlanma riskinin düşmesine yardımcı olur ● Büyük kas grupları kullanımı ve gelişimi sağlanır ● Eğilme, bükülme, takla, sallanma, dönmek, simetri-asimetri vücut şekilleri v.b MANİPÜLATİF BECERİLERİN GELİŞİMİNİ SAĞLAR ● Manipülatif beceriler: bireyin, bir nesne ile ilişkisini gerektiren hareketlerdir. ● Bu beceriler küçük kas becerilerinin gelişimini destekler ● Atma, tutma, fırlatma, vurma, sürme v.b Temel Spor Beceri Egitimleri İçin Tıklayın HAREKET EĞİTİMİ NELERİ KAPSAR? ● Yeterli hareket tepkileri kazandırmayı amaçlar ● Çocuğun fiziksel çevresi içinde kendini ve bedenini kullanma kapasitesinin farkına varmasını sağlamayı amaçlar ● Koordinatif ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlar ● Kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik gelişimini amaçlar ● Lokomotor, non-lokomotor, manipülatif becerileri gelişir. ● Postürün düzeltilmesi ve gelişmesine yardımcı olur. ARTI KAZANIMLARI Problem çözme, kendini ifade etme ve liderlik becerilerinin, dikkat ve konsantrasyonun, iş birliği, yardımlaşma ve dayanışma becerilerinin, yaratıcılığın, gruba ait olma ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağlar. VÜCUDUNU TANIMASINA YARDIMCI OLUR ● Vücudun bölümlerini tanımasına yardımcı olur (kol, el, diz, bacak v.b) ● Vücudun bölümlerinin ve tamamının yapabileceği hareketleri keşfeder ● Vücut ağırlığın transferini öğrenir ALAN FARKINDALIĞININ GELİŞMESİNE YARDIMCI OLUR ● Kişisel ve genel alan kullanımı öğrenilir ● Yön (yukarı-aşağı, öne-geriye, sağ-sol, saat yönü-tersi) ve seviye (düşük, orta, yüksek, derin) algısı gelişir ● Uzamsal (geniş-dar, yakın-uzak) ve ebat (büyük küçük) algısı gelişir
Başarı ve başarısızlık duygusu ile başa çıkmayı öğretir
Sosyal becerilerin (adalet, dayanışma, hoşgörü, düşünce, çatışma ve uz- laşma, yardımseverlik vb.) gelişimini destekler.
Bireyin gelişimini (kendine güven, özgüven, girişimci olmak vb.) destekler.
Zorluklarla mücadele etmeye, stresi azaltmaya yardımcı olur. Eğitimde başarıyı ve sorumluluk duygusunu geliştirir.

"Mutlu Çocuklar Yetiştirmek İçin"

İletişim

0 536 950 58 36