Temel Spor Beceri

Anasayfa Eğitimlerimiz Temel Spor Beceri

Temel Spor Beceri

TEMEL SPOR BECERİ

Yeterli hareket tepkileri kazandırmayı amaçlar

Çocuğun fiziksel çevresi içinde kendini ve bedenini kullanma kapasitesinin farkına varmasını sağlamayı amaçlar

Koordinatif ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlar
Kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik gelişimini amaçlar Lokomotor, non-lokomotor, manipülatif becerileri gelişir.


TEMEL HAREKET EĞİTİMİ NEDİR?

 • ●  Kısaca hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir.

 • ●  Daha genel ve spesifik spor becerileri oluşturmak için gerekli yapı taşlarıdır. Koordinasyonu zayıfsa

  karmaşık becerileri yapamaz

 • ●  Temel becerilere hakim olmadan, çocuklar daha sonraki yaşamda daha karmaşık hareket kalıpları

  oluşturmak için birbirleriyle bağlantı kuramazlar.

 • ●  Bu temel beceriler lokomotor, non-lokomotor ve manipülatiftir.

  LOKOMOTOR BECERİLERİN GELİŞİMİNİ SAĞLAR!!!

 • ●  Lokomotor beceriler; bir noktadan bir noktaya gitmek için vücudun başvurduğu hareketlerdir.

 • ●  Örneğin; çocuğun koşu tekniğinde bir bozukluk var ise sporcu olduğu zaman bu bozukluk nedeni ile

  performansın gelişimi daha yavaş hatta sakatlıklara neden olabilir

 • ●  Büyük kas grupları kullanımı ve gelişimi sağlanır

 • ●  Yürüme, koşma, atlama, sıçrama, sekme, tırmanma, kayma, sürünme v.b

NON-LOKOMOTOR BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİ SAĞLAR

 • ●  Non-lokomotor beceriler: bireyin bulunduğu zemin üzerinde dengesini yer çekimine karşı koruma yeteneğidir

 • ●  Örneğin; burada alınan sağlam alt yapı sporcu olduğu zaman alınan temas veya denge gerektiren işlerde sporcunun dengede kalmasını sakatlanma riskinin düşmesine yardımcı olur

 • ●  Büyük kas grupları kullanımı ve gelişimi sağlanır

 • ●  Eğilme, bükülme, takla, sallanma, dönmek, simetri-asimetri vücut şekilleri v.b

  MANİPÜLATİF BECERİLERİN GELİŞİMİNİ SAĞLAR

 • ●  Manipülatif beceriler: bireyin, bir nesne ile ilişkisini gerektiren hareketlerdir.

 • ●  Bu beceriler küçük kas becerilerinin gelişimini destekler

 • ●  Atma, tutma, fırlatma, vurma, sürme v.b

  Temel Spor Beceri Egitimleri İçin Tıklayın

  HAREKET EĞİTİMİ NELERİ KAPSAR?

 • ●  Yeterli hareket tepkileri kazandırmayı amaçlar

 • ●  Çocuğun fiziksel çevresi içinde kendini ve bedenini kullanma kapasitesinin farkına varmasını sağlamayı

  amaçlar

 • ●  Koordinatif ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlar

 • ●  Kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik gelişimini amaçlar

 • ●  Lokomotor, non-lokomotor, manipülatif becerileri gelişir.

 • ●  Postürün düzeltilmesi ve gelişmesine yardımcı olur.

ARTI KAZANIMLARI


Problem çözme, kendini ifade etme ve liderlik becerilerinin, dikkat ve konsantrasyonun, iş birliği, yardımlaşma

ve dayanışma becerilerinin, yaratıcılığın, gruba ait olma ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağlar.

VÜCUDUNU TANIMASINA YARDIMCI OLUR

 • ●  Vücudun bölümlerini tanımasına yardımcı olur (kol, el, diz, bacak v.b)

 • ●  Vücudun bölümlerinin ve tamamının yapabileceği hareketleri keşfeder

 • ●  Vücut ağırlığın transferini öğrenir

  ALAN FARKINDALIĞININ GELİŞMESİNE YARDIMCI OLUR

 • ●  Kişisel ve genel alan kullanımı öğrenilir

 • ●  Yön (yukarı-aşağı, öne-geriye, sağ-sol, saat yönü-tersi) ve seviye (düşük, orta, yüksek, derin) algısı

  gelişir

 • ●  Uzamsal (geniş-dar, yakın-uzak) ve ebat (büyük küçük) algısı gelişir

Ülkemizde İlk Kez Uygulanan Temel Spor Beceri Eğitimleri, Gelişim Çağındaki Çocukların Sosyal ve Sportif Yaşamlarında Başarıya Giden Yolu Açacak…